mieszkanie

Porady:

pomoc

Praca za granicą a kredyt mieszkaniowy w Polsce

Emigracja „za chlebem” wpisana jest już w polskie społeczeństwo. Według danych GUS-oskich, około miliona do dwóch milionów Polaków pracuje w Wielkiej Brytanii, Irlandii czy w Niemczech. W związku z otwieraniem 1 maja 2011 roku granic Niemiec przed polskimi pracownikami, skala emigracji pracowniczej w Polsce jeszcze wzrośnie. Ludzie wyjeżdżają w poszukiwaniu lepszej pracy, a co za tym idzie – także lepszego zarobku. Trzeba powiedzieć, że wielu emigrantów pracuje co prawda za granicą, ale zamierza po kilku latach wrócić do Polski, a za zarobione tam pieniądze kupić w kraju mieszkanie albo zbudować dom. Czy takie osoby, które dysponują na ogół wkładem własnym na zakup nieruchomości, mogą liczyć na otrzymanie kredytu hipotecznego w banku? Okazuje się, że tak.

 

Legalna praca za granicą

 

Zakładając, że kredytobiorca nie pracował za granicą nielegalnie, w wielu polskich bankach otrzyma ofertę kredytu hipotecznego. Należy zaznaczyć, że po przystąpieniu Polski do struktur unijnych, otworzył się dla nas rynek pracy. Wielu wykwalifikowanych pracowników, w tym lekarzy czy budowlańców, wyjechało do Wielkiej Brytanii czy Irlandii i tam znalazło dobrą pracę, całkowicie legalnie. Po latach, osoby te niekiedy decydują się na powrót do kraju i zakup mieszkania.

 

Bankowcy twierdzą , że wiele osób pracujących za granicą wnioskuje o kredyty hipoteczne w Polsce. Co więcej, osoby te częściej kupują domy, mieszkania czy działki. Część emigrantów chce ulokować w bezpieczną inwestycję, jaką są nieruchomości, zgromadzone za granicą środki pieniężne.
 

Specyfikacja kredytu dla osób zarabiających za granicą

 

Kredyty dla osób zarabiających za granicą charakteryzują się następującymi cechami szczególnymi:

 • Do 100% wartości kredytowanej nieruchomości,

 • Do 30 lat okresu kredytowania,

 • Niska marża bankowa – taka sama jak standardowe marże bankowe obecne na rynku kredytów hipotecznych.

Przy tego typu kredytach banki dążą do uproszczenia procedury kredytowej. Emigranci są specyficzną grupą klientów banków ubiegającą się o kredyt, bowiem na ogół nie mają oni zbyt dużo czasu na dopełnienie formalności przy kredycie hipotecznym. Dlatego też część banków nie wymaga już składania dokumentów przetłumaczonych przez tłumacza przysięgłego. Skraca to czas ubiegania się o kredyt i zmniejsza koszty około kredytowe, jakie ponosi przyszły kredytobiorca.

Analitycy wydający decyzje kredytowe w przypadku klientów zarabiających za granicą, specjalizują się w obsłudze takich osób, znają systemy podatkowe, prawne i realia zarabiania za granicą

Oferta bankowa na kredyt hipoteczny często jest prezentowana przyszłym kredytobiorcom w trybie zdalnym – przez telefon lub Internet, jako że zorganizowanie osobistego spotkania bywa po prostu niemożliwe.

 

Dokumenty kredytowe

 

Najczęściej, banki udzielające kredytów hipotecznych dla Polaków pracujących za granicą, wymagają złożenia obok wniosku kredytowego podobnych dokumentów, jak w przypadku zwyczajnych kredytów hipotecznych. Wśród dokumentów niezbędnych i na ogół wymienianych przez bank są:

 

 • Zaświadczenie o zatrudnieniu, jeśli kredytobiorca jest zatrudniony w stosunku umowy o pracę,

 • Wyciągi z rachunku bankowego z ostatnich 3-6 miesięcy,

 • Niestandardowe dokumenty, które uwiarygodniają zatrudnienie i dochody kredytobiorcy,

 • Zaświadczenie z rejestru międzybankowego dotyczące historii kredytowej klienta w kraju, w którym jest zatrudniony,

 • Dokumenty tożsamości,

 • Dokumenty dotyczące nieruchomości.

 

Niektóre banki wymagają tłumaczeń dokumentów przez tłumaczy przysięgłych, inne akceptują dokumenty wystawione w języku angielskim. Generalnie, osoba starająca się o kredyt w Polsce musi mieć polskie obywatelstwo i polskie dokumenty. Trudności pojawiają się w czasie procedury kredytowej, jeśli klient nie ma polskiego paszportu. Można jednak znaleźć bank, który mimo to udzieli nam kredytu.

 

Banki udzielające kredytów mieszkaniowych dla pracujących za granicą

 

W chwili obecnej coraz więcej banków ma w swojej ofercie kredyty hipoteczne dla osób uzyskujących dochody za granicą. Jeszcze kilka lat temu osoby te miały niemałe trudności w znalezieniu źródła finansowania zakupu nieruchomości. Istnieje wiele banków, które są zainteresowane udzielaniem kredytów hipotecznych klientom, którzy dochody uzyskują zza granicy. Nie otrzymamy takiego kredytu we wszystkich bankach, ale te, które go posiadają, mają ciekawe oferty.


Banki konkurują między sobą nie pod względem oprocentowania kredytu, czy wysokości marży i prowizji kredytowej, ale głównie okresem trwania procedury ubiegania się o kredyt, czyli od momentu złożenia wniosku i wszystkich niezbędnych, wymaganych przez bank dokumentów, aż po ostateczne wydanie decyzji kredytowej i uruchomienia kredytu.
 

Wśród banków mających ofertę dla Polaków pracujących za granicą na kredyt hipoteczny wymienia się:

 • BZ WBK,

 • Deutsche Bank,

 • mBank,

 • Getin Bank,

 • Bank BPH,

 • PKO BP,

 • ING Bank Śląski,

 • PEKAO SA,

 • Nordea Bank,

 • BNP Paribas Fortis,

 • Bank Millenium.