mieszkanie

Porady:

pomoc

Kredyt hipoteczny na działkę - krok po kroku

Banki udzielają kredytów hipotecznych nie tylko na zakup mieszkania, czy budowę domu, ale również na zakup działki. Warto poznać wszystkie procedury oraz specyfikację takiego kredytu, bowiem banki stosują różnorodne obwarowania przy jego udzielaniu.

 

Jaka działka na kredyt?

 

Zakup nie każdej działki możliwy jest do sfinansowania za pośrednictwem kredytu bankowego. Dla samego banku ważna jest lokalizacja działki, dojazd do niej, otoczenie, a także nawet ukształtowanie terenu. Jeśli wszystkie te cechy będą jak najbardziej atrakcyjne, to bank wyda pozytywną decyzję kredytową.

 

Dla banku podstawowe znaczenie przy ocenie działki, której zakup ma stanowić cel kredytu, mają takie czynniki jak:

 • Założona księga wieczysta dla działki i jej aktualność,

 • Typ własności działki – własność, współwłasność, użytkowanie wieczyste itp.

 • Obciążenia hipoteczne istniejące na działce,

 • Stan prawny nieruchomości – np. akt notarialny nabycia nieruchomości przez poprzedniego właściciela,

 • Rodzaj kupowanej działki- budowlana, przemysłowa, rekreacyjna, siedliskowa, rolna, leśna. Większość banków udziela kredytów na zakup wyłącznie działek budowlanych. Zdarza się, że w niektórych instytucjach istnieje możliwość skredytowania zakupu działki siedliskowej lub rekreacyjnych. Jeśli chcemy kupić na kredyt działkę rolną, to jedynie Bank Gospodarstwa Krajowego być może wyda nam pozytywną decyzję kredytową,

 • Istnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – określa on rodzaj możliwej do wzniesienia na danej działce zabudowy, z określeniem np. dopuszczalnej wysokości budynków.

 

Sprawdzenie sytuacji prawnej działki przed wszczęciem postępowania starania się o kredyt leży w interesie wnioskodawcy. Trzeba podkreślić, że jakiekolwiek niejasności mogą w późniejszym czasie wywołać poważne komplikacje w procedurze kredytowania.

Banki udzielające kredytów na działkę

 

Wybór banku, który udzieli nam kredytu na zakup działki, nie jest tak prosty, jak mogłoby się wydawać. Musimy przede wszystkim zastanowić się, czy interesuje nas kredyt na 100% inwestycji, czy też dysponujemy pewnym wkładem własnym? Jeśli chcemy skredytować pełny zakup nieruchomości, musimy zwrócić się do banków, w których ofertach są kredyty do 100% wartości LTV. Warto tu powiedzieć, że w takiej sytuacji przyjdzie nam ponieść koszty ubezpieczenie niskiego wkładu, powyżej 80% wartości działki. Bank może nawet wymagać wyższego wkładu własnego, a więc również jego ubezpieczenia, ponieważ zabezpieczenie w postaci działki jest mniej pewne dla banku, niż w przypadku zakupu mieszkania lub domu.

 

Kolejnym parametrem kredytu, który zawęża poszukiwania banków udzielających kredytów na zakup działki, jest pożądany przez nas okres kredytowania. Okres ten w zależności od banku może wynosić od 7 do nawet 30 lat. Długość okresu kredytowania automatycznie determinuje nam wysokość miesięczny rat kredytowych, jakie będziemy musieli spłacać.

Banki oferujące kredyt na zakup działki mogą mieć inne pod względem kosztów oferty kredytowe. Na koszty kredytu na zakup działki składają się nie tylko oprocentowanie, ale i wszelkie inne opłaty i prowizje. Najczęściej oprocentowanie kredytu na działkę powiązane jest ze wskaźnikami WIBOR 3M lub 6M. Parametr ten jest z kolei powiększany o marżę bankową, wyliczaną jako pochodna ryzyka, jakie przejmuje na siebie bank podczas finansowania zakupu działki. Banki uzależniają wysokość marży kredytowej od indywidualnej zdolności kredytowej klienta, albo od wysokości wkładu własnego. Im będzie on wyższy, tym na niższą marżę kredytową klient może liczyć.

 

Jeśli chodzi o prowizje pobierane przez bank przy okazji udzielania kredytu na zakup działki, to na ogół wiążą się one z przygotowaniem kredytu i jego uruchomieniem. Ich wysokość waha się w przedziale od 1 do 3% wartości kredytu.


Dokumenty kredytowe

 

Wśród wymaganych przez banki dokumentów przy ubieganiu się o kredyt na zakup działki wymienić należy:

 • Zaświadczenie potwierdzające wysokość osiąganych dochodów,

 • Decyzję o warunkach zabudowy i plan zagospodarowania przestrzennego danego terenu,

 • Wypis z rejestru gruntów i budynków dotyczący kupowanej działki,

 • Wycena nieruchomości,

 • Umowa sprzedaży działki sporządzona przez notariusza albo w formie umowy przedwstępnej,

 • Odpis z księgi wieczystej nieruchomości.