mieszkanie

Porady:

pomoc

Wcześniejsza spłata kredytu mieszkaniowego - kiedy warto nadpłacać kredyt?

Zaciągając kredyt, bez względu na typ, określamy okres jego spłaty. Na tej podstawie banki wyliczają nam wysokość rat kredytowych. Bywa, że po kilku latach spłaty kredytu nagle nasza sytuacja finansowa wyraźnie się poprawia i jesteśmy w stanie spłacić kredyt jednorazowo. Tu jednak pojawia się pewien problem, bowiem wcześniejsza spłata kredytu może pociągać za sobą pewne koszta nałożone na kredytobiorcę przez bank.

Warunki bankowe

Zdecydowana większość banków pozwala kredytobiorcom na spłatę kredytu przed umówionym terminie. Mogą tego dokonać w stosunku do całości, jak i części swojego zobowiązania kredytowego. Jeśli zaciągamy kredyt konsumencki, do kwoty 80 tys. zł, to opcja przedterminowej spłaty kredytu nie pociąga za sobą żadnych, dodatkowych kosztów. Ustawa o kredycie konsumenckim mówi jednak, że musi zostać spełnione szereg warunków, aby taki przepis miał zastosowanie. Otóż, kredyt musi być w wyznaczonej wysokości, być udzielony w walucie polskiej i nie może być oprocentowany według stałej stopy procentowej. Trzeba więc powiedzieć, że w takich przypadkach wcześniejsza spłata kredytu jest jak najbardziej opłacalna. Aczkolwiek, przepisy prawa bankowego dopuszczają, aby w kredytach hipotecznych za wcześniejszą spłatę zobowiązania bank żądał zapłacenia przez kredytobiorcę tzw. odsetek karnych.

Dla banku nie jest korzystne to, że klient spłaci kredyt przed umówionym terminem, jako że zarabia on głównie na pobieranych z tytułu kredytu odsetkach. Spłata całości kredytu wcześniej, niż było to ustalone, jest dla banku postrzegane jako strata. Zysk jest mniejszy, co bank chce sobie zrekompensować żądając karnych odsetek od kredytobiorcy. Banki ustalają w umowie kredytowej prowizje od pozaplanowo nadpłaconej kwoty. Oznacza to, że spłata całości lub części zobowiązania przed terminem nie będzie dla banku już taka dotkliwa, jako że kredytobiorca i tak zapłaci ustaloną prowizję bankowi. Czasami banki zastrzegają, że nadpłata może być dokonywana wyłącznie raz na rok i to na dodatek w ustalonej, maksymalnej wielkości.

Jeśli jednak w umowie kredytowej nie ma wzmianki o karnych odsetkach czy prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu, kredytobiorca nie poniesie żadnych, dodatkowych kosztów z tym związanych.

Banki umieszczają w umowach kredytowych zapisy, które powodują, że spłata kredytu przed terminem staje się dla klientów mało opłacalna. Taka sytuacja nie jest dla banków korzystna, dlatego w umowie może być zawarta klauzula wskazująca na to, że wcześniejsza spłata kredytu nie jest możliwa przez jakiś czas, pod groźbą kary finansowej, która sięgać może nawet do 3% wartości pozostałego do spłaty kredytu. W takim przypadku mało który klient zdecyduje się na przedterminową spłatę kredytu.

Kiedy spłacić kredyt, a kiedy zainwestować wolne środki?

Nie zawsze spłata kredytu wolnymi środkami finansowymi ma sens. Na pewno nie jest to wskazane, jeśli mamy względnie tani kredyt. W takim przypadku lepiej zdecydować się na zainwestowanie pieniędzy, które chcieliśmy przeznaczyć na spłatę całości czy części posiadanego kredytu. Jeśli oprocentowanie bankowej lokaty czy innego produktu depozytowego jest wyższe niż oprocentowanie kredytu, wówczas wolne środki lepiej złożyć na lokacie i czerpać z nich zyski. Czasem lepiej otworzyć bezpieczny depozyt w banku niż spłacać w całości kredyt.