mieszkanie

Porady:

pomoc

Kiedy opłaca się przewalutować kredyt?

Wielu kredytobiorców zdecydowała się lub zdecyduje na zaciągnięcie kredytu w walucie obcej, pomimo ryzyka walutowego, jakie w związku z tym ponoszą. Niższe oprocentowanie kredytów w euro czy też we frankach szwajcarskich sprawia, że kredytobiorcy skłaniają się do zapożyczania się w innej walucie niż w złotówkach.

 

Niestety, ale wahające się kursy walut, rosnąca wartość franka szwajcarskiego i osłabiająca się w ostatnim czasie waluta rodzima, powodują, że kredytobiorcy coraz częściej zastanawiają się nad opcją przewalutowania swojego kredytu. Dzięki temu mogą oni obniżyć płacone raty kredytowe, zlikwidować ponoszone ryzyko walutowe, albo niekiedy nawet obniżyć wartość kredytu pozostałego do spłaty. Niemniej jednak, należy wyraźnie podkreślić, że nie we wszystkich przypadkach opcja przewalutowania kredytu jest korzystna dla kredytobiorcy, jako że najczęściej wiąże się ona z koniecznością poniesienia dodatkowych opłat. Kiedy warto przewalutować kredyt? O tym szerszej poniżej.

 

Koszta przewalutowania kredytu

 

Banki w większości przypadków pobierają pewne opłaty w związku z chęcią kredytobiorcy do przewalutowania kredytu. Koszta te są uzależnione najczęściej od kwoty kredytu, jaka pozostała kredytobiorcy do spłacenia. Maksymalna opłata może wynieść aż 2% od tej kwoty, czyli jeśli pozostało nam do spłaty 100 000 zł, opłata za przewalutowanie kredytu wyniesie aż 2 tys. zł. To nie mało, ale w niektórych bankach klienci mają możliwość skorzystania z bezpłatnej opcji przewalutowania kredytu.

 

Opłaty ponoszone w związku z przewalutowaniem kredytu:

 

 

Waluta

Banki

na złotówki

na euro

na franki

na dolary

mBank

bezpłatne

bezpłatne

bezpłatne

bezpłatne

Kredyt Bank

bezpłatne

1%

Brak możliwości

Brak możliwości

Lukas Bank

bezpłatne

2%

Brak możliwości

Brak możliwości

Multibank

bezpłatne

bezpłatne

bezpłatne

bezpłatne

Deutsche Bank

1%

1%

1%

Brak możliwości

Raiffeisen Bank

bezpłatne

bezpłatne

Brak możliwości

Brak możliwości

DnB Nord

1%

bezpłatne

Brak możliwości

Brak możliwości

Alior Bank

1%

1%

1%

Brak możliwości

PKO BP

0,8%

0,8%

0,8%

0,8%

Nordea Bank

100 zł

0,75%

0,75%

Brak możliwości

 

Warto tu wspomnieć, że przewalutowanie kredytu na złotówki w Deutsche Banku, które jest dokonywane po raz pierwszy, odbywa się bezpłatnie. Dla klientów, którzy są zainteresowani częstym przewalutowywaniem kredytów i nie ponoszeniem w związku z tym żadnych kosztów, najlepszą propozycją jest zaciągnięcie kredytu walutowego w MultiBanku lub mBanku, gdzie wszelkie takie operacje są bezpłatne. Podobnie jest w Raiffeisen Banku, ale ten udziela kredytów wyłącznie w walucie rodzimej lub w euro.
 

Niestety, wskazane opłaty bankowe to nie wszystkie koszty, jakie kredytobiorca ponosi w związki z przewalutowaniem kredytu. Koszty generuje również konieczność sporządzenia przez bank aneksu do umowy kredytowej. Najczęściej pobierana jest tu opłata w wysokości od 100 do 200 zł, choć w niektórych instytucjach bankowych będziemy zmuszeni zapłacić za aneks nawet 500 zł (tak jest w Polbanku). Takiej opłaty nie pobiera wyłącznie mBank.
 

Kiedy opłaca się przewalutować kredyt?

 

Taka operacja jest opłacalna, jeśli korzyści przewyższają koszty, jakie kredytobiorca musi ponieść w związku z przewalutowaniem kredytu.

 

Istnieją dwie możliwości przewalutowania kredytu. Po pierwsze, taka operacja może dotyczyć zmiany waluty kredytowej z obcej na naszą i na odwrót. Przewalutowanie kredytu z waluty obcej na złotówki będzie korzystne, jeśli kurs waluty obcej jest najniższy w stosunku do złotówki. Bardzo rzadko jednak kredytobiorcy dokonują w tym momencie zamiany waluty kredytu, jako że płacą bardzo niskie raty. Z tego względu nie myślą nawet nad możliwością przewalutowania. Dopiero kiedy rata podwyższa się, w wyniku wzrostu kursu waluty obcej, zaczyna się poszukiwanie oszczędności. Nie jest to najlepszy czas na przewalutowanie kredytu. Kredytobiorca może wtedy więcej stracić niż zyskać. Generalnie, decyzji o przewalutowaniu kredytu nie należy podejmować zbyt pochopnie. Kiedy kurs waluty obcej jest wysoki, to przewalutowanie kredytu na złotówki spowoduje zjawisko „realizacji straty”, słowem stracimy na całej operacji. Specjaliści radzą, aby przeczekać po prostu okres wysokiego kursu waluty.

 

Z kolei, przewalutowanie kredytu z waluty rodzimej na obcą będzie najbardziej opłacalne, kiedy kurs waluty jest najwyższy. W takim przypadku nieduża wartość kredytu po przeliczeniu na złotówki skutkuje dużą mocą nabywczą dla kredytobiorcy.