mieszkanie

Porady:

pomoc

Refinansowanie, czyli zmiana kredytu na tańszy - krok po kroku

Niejednokrotnie zaciągając kredyt na dłuższy okres czasu, na przykład na 30 lat, jesteśmy w pełni świadomi tego, że warunki kredytowania na rynku bankowym mogą mocno ulec zmianie. Każdy kredytobiorca zaciągając kredyt stara się znaleźć taki bank, w którym otrzyma najlepsze, najbardziej korzystne z jego perspektywy i w jego sytuacji, warunki kredytowania. Nie jest jednak powiedziane, że będą one atrakcyjne również za 3, 5 czy 10 lat. W przypadku, gdy kredyt przestanie być opłacalny dla kredytobiorcy, wówczas może on zdecydować się na jego spłatę w innym banku, czyli na refinansowanie kredytu.

 

Czym jest refinansowanie kredytu?

 

Kredyt refinansowy polega na tym, że zamieniamy drogi kredyt hipoteczny, na tańszy w innym banku. Jest to rozwiązanie dla problemu stale rosnących rat kredytu. Istotą refinansowania jest możliwość zamiany niewygodnego kredytu, najczęściej hipotecznego, na tańszy, niżej oprocentowany. Niemniej jednak, należy pamiętać także i o tym, że nie w każdej sytuacji refinansowanie jest opłacalne dla kredytobiorcy, ponieważ pociąga za sobą pewne koszty. Stosunek kosztów do korzyści musi być atrakcyjny dla kredytobiorcy, aby kredyt refinansowy był opłacalny.

 

Refinansowanie przy niższych marżach kredytowych

 

Przy zaciąganiu kredytu hipotecznego bank ustala nam oprocentowanie kredytu, które jest sumą rynkowego oprocentowania oraz marży banku. Bank ma wpływ na wysokość owej marży. Przy zaciąganiu kredytu może być ona wyższa, niż w przyszłości. Jeśli na przykład pierwotnie mieliśmy marżę na poziomie 5%, a dziś wynosi ona 2%, wydaje się, że refinansowanie kredytu jest jak najbardziej słuszną decyzją. Ale czy na pewno? Niekoniecznie, ponieważ należy jeszcze rozważyć inne elementy, wpływające na koszty kredytu. Może się okazać, że sama oszczędność wynikająca z różnic w marżach bankowych nie jest wystarczająca do tego, aby kredyt refinansowy był bardziej opłacalny od dotychczas spłacanego kredytu hipotecznego.

 

Koszty, jakie ponosi klient chcący refinansować kredyt, obejmują bankowe opłaty i prowizje, które związane są z rozwiązaniem starej umowy kredytowej i zawarciem nowej. Jeśli suma opłat i prowizji płaconych bankowi macierzystemu, w którym klient posiada kredyt hipoteczny i bankowi, w którym zamierza zaciągnąć nowy kredyt refinansujący, będzie wyższa od korzyści wynikających z obniżonego oprocentowania, to nie opłaca się dokonywać zamiany.

 

Przy refinansowaniu kredytu powinniśmy dodatkowo zwrócić uwagę na warunki proponowane przez bank dla nowego kredytu. Negocjacjom powinny być poddane takie kwestie jak spread walutowy, w przypadku kredytów walutowych. Jeśli wybierzemy bank z najniższym spreadem, to zaoszczędzimy na kolejnych ratach.

 

Refinansowanie przy wyższej marży kredytowej

 

Wydawać by się mogło, że w takiej sytuacji całkowicie nieopłacalne jest refinansowanie kredytu, ponieważ musielibyśmy zdecydować się na wyższe oprocentowanie kredytu. Niemniej jednak, zdarza się, że inne opłaty i prowizje są mniejsze, skutkiem czego refinansowany kredyt będzie tańszy. Trzeba więc przeliczyć, czy niższy spread walutowy, pozwalając na spłatę rat po niższym kursie waluty, brak obowiązkowych ubezpieczeń i innych opłat nie dadzą większych korzyści, niż niższe oprocentowanie dotychczasowego kredytu.

 

Kiedy refinansować kredyt hipoteczny?

 

Eksperci bankowi uznają, że zasadne jest refinansowanie kredytu hipotecznego w takich sytuacjach jak:

  • Obniżenie miesięcznych płatności dzięki wydłużeniu okresu kredytowania w nowym banku,

  • Jednoczesna zmiana waluty w nowym banku,

  • W sytuacji, kiedy różnica oprocentowania kredytu jest istotnie wysoka.

 

Dokumenty niezbędne przy kredycie refinansowym

 

Zdecydowana większość banków przy ubieganiu się przez klienta o kredyt refinansowy kredytu hipotecznego wymaga takich dokumentów jak:

  • Dowód tożsamości i drugi dokument ze zdjęciem – np. paszport, czy prawo jazdy,

  • Zaświadczenia dotyczące sytuacji finansowej kredytobiorcy, tj. dokumenty potwierdzające źródła i wysokość uzyskiwanych dochodów,

  • Dokumenty potwierdzające posiadanie zobowiązań wobec innych instytucji finansowych, np. inny kredyt w banku,

  • Dokumenty dotyczące nieruchomości, która ma stanowić zabezpieczenie kredytu refinansowego, tj. zaświadczenia potwierdzające jej stan prawny.