mieszkanie

Porady:

pomoc

Przerwa w spłacie rat kredytu mieszkaniowego

W okresie kredytowania niektóre banki dają swoim klientom możliwość zawieszenia spłaty rat. Karencja w spłacie rat kredytu hipotecznego, ponieważ w taki sposób fachowo określana jest owa przerwa, dla niektórych kredytobiorców jest bardzo korzystna, dlatego też już podczas zaciągania kredytu warto dowiedzieć się, czy bank dopuszcza w ogóle taką możliwość, a jeśli tak, to na jakich właściwie warunkach?

 

Zawieszenie spłaty rat w banku – czy jest możliwe uzykanie przerwy?

 

Na ogół kredyt hipoteczny zaciągamy na bardzo długi okres czasu i kredytobiorca nie jest w stanie w sposób precyzyjny określić, czy za parę lat nie będzie musiał zmagać się z problemami finansowymi. Może się w pewnym czasie okazać, że nagle nie ma on na zapłacenie kolejnej raty kredytu. Banki wychodzą naprzeciw takim klientom, którzy mają przejściowe kłopoty finansowe, oferując im możliwość skorzystania z elastycznych warunków spłaty rat. Mogą oni skorzystać w banku z karencji w spłacie kredytu albo z tzw. wakacji kredytowych. W ostatnim czasie banki masowo wprowadzają przerwę w spłacie kredytu hipotecznego do swojej oferty.

 

Banki doskonale zdają sobie sprawę z tego, że w perspektywie spłacania kredytu hipotecznego przez kolejne 30 lat wiele może się wydarzyć w życiu kredytobiorcy, a wydarzenia te niekoniecznie muszą mieć pozytywny wydźwięk. Kryzys gospodarczy, klęski żywiołowe i inne, negatywne kwestie dotykające kredytobiorców powodują, że w danym okresie nie mogą oni spłacać swoich rat kredytowych. Wtedy prawdziwym „zbawieniem” staje się przerwa w spałcie rat czyli karencja bankowa.

 

Wiele banków wprowadziło już taką możliwość do swojej oferty. W poniższej tabeli zawarte zostały dane dotyczące możliwej karencji w kredycie hipotecznym w popularnych bankach.

 

Bank

Okres karencji

Ilość karencji podczas okresu kredytowania

Rodzaj karencji

PKO BP

miesiąc

Raz do roku

Kapitałowo-odsetkowa

Lukas Bank

miesiąc

Raz do roku

Kapitałowa

Kredyt Bank

miesiąc

Raz do roku

Kapitałowo-odsetkowa

Polbank EFG

miesiąc

Raz do roku

Kapitałowo-odsetkowa

Eurobank

miesiąc

Raz do roku

Kapitałowa

Millenium Bank

miesiąc

Raz do roku

Kapitałowo-odsetkowa

Alior Bank

6 miesięcy

Raz na rok, maksymalnie 60 miesięcy

Kapitałowa

Bank BPH

Miesiąc lub 3 miesiące przy urodzeniu dziecka

Raz do roku

Kapitałowo-odsetkowa

BZW BK

6 miesięcy

Jednorazowo

Kapitałowa

 

 

Forma karencji

 

W tabeli zostały zawarte dwa odrębne typy karencji: kapitałowa i kapitałowo-odsetkowa. Karencja kapitałowa oznacza zwolnienie kredytobiorcy przez bank z konieczności spłaty w pewnym okresie części kapitałowej raty. Oznacza to, że płaci on po prostu mniejsze raty, obejmujące wyłącznie odsetki dla banku. Z kolei, karencja kapitałowo- odsetkowa oznacza zwolnienie klienta w sposób całkowity z płacenia bankowi.

 

Karencja na początku spłaty kredytu

 

Odpoczynek od spłaty rat kredytowych wiele banków oferuje już na pierwszym etapie spłacania kredytu hipotecznego. Jest to taka karencja „na dobry początek”. Spłata rat kredytu następuje w miesiąc, albo na przykład w trzy miesiące od otrzymania kredytu. Dzięki temu kredytobiorca zostaje odciążony pod względem finansowym, a w okresie zakupu mieszkania, czy budowy domu każde dodatkowe pieniądze zachowane w kieszeni są na pewno przydatne.

 

Wakacje kredytowe

 

Podczas płacenia rat kredytu zdarza się, że kredytobiorca ma przejściowe kłopoty finansowe. W takim przypadku może wystąpić do banku z prośbą o ustanowienie na pewien czas tzw. wakacji kredytowych, podczas których nie będzie on spłacał jednej lub kilku rat kredytu. W wielu przypadkach dzięki takiemu udogodnieniu kredytobiorca nie wpada w tzw. pułapkę kredytową, czyli nie zapożycza się po raz kolejny tylko po to, aby spłacić ratę kredytu. Należy tylko pamiętać, że wakacje kredytowe nie są bezpłatne. Kredyt, który spłacamy później niestety kosztuje nas coraz więcej.