mieszkanie

Porady:

pomoc

Jakie koszty sądowe towarzyszą zaciąganiu kredytu hipotecznego?

Przy ustalaniu kosztów kredytu hipotecznego wielu kredytobiorców podczas dokonywanych przez siebie kalkulacji, bierze pod uwagę tylko i wyłącznie koszty wynikające z oprocentowania kredytu, opłat i prowizji bankowych, czy ubezpieczeń. Tymczasem, kosztem dla kredytobiorcy są również opłaty sądowe, towarzyszące zakupie nieruchomości.

 

Podstawowe koszty sądowe

Do podstawowych kosztów sądowych, jakie ponosi kredytobiorca przy kredycie hipotecznym zalicza się opłatę za:

  • Sporządzenie aktu notarialnego,

  • Wpis do księgi wieczystej hipoteki,

  • Założenie księgi wieczystej, jeśli nieruchomość nie posiada księgi.

 

Jeśli chodzi o opłatę pobieraną przez notariusza za sporządzenie aktu kupna nieruchomości, to jej wysokość jest uregulowana rozporządzeniem o maksymalnych stawkach taks notarialnych, które zostało wprowadzone do ustawy o owych stawkach. W wyniku odgórnych ustaleń, za wpis do księgi wieczystej hipoteki zapłacimy w sądzie 200 zł, a opłata za założenie samej księgi wieczystej wynosi 60 zł. Notariusz podczas sporządzania aktu notarialnego pobierze od kupującego nieruchomość podatek PCC1, jeśli nieruchomość pochodzi z rynku wtórnego. Wynosi on 2% wartości zawiązanej transakcji kupna-sprzedaży. W przypadku zakupu mieszkania o wartości 250 tys. zł do Urzędu Skarbowego odprowadzany jest podatek rzędu 5 tys. zł.

 

Opłaty sądowe, które związane są z zaciąganiem kredytu hipotecznego są pobierane od kupującego nieruchomość z chwilą sporządzania umowy właściwej przeniesienia praw własności i zależą nie tylko od wartości nabywanej nieruchomości, ale również pod jej stanu prawnego. Inną opłatę sądową zapłacimy w przypadku własnościowego mieszkania, a inną jeśli będzie to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego.

 

Wartość stawki notarialnej za sporządzenie aktu notarialnego (stawki maksymalne, dopuszczone rozporządzeniem Ministra Finansów z 2007 roku)

 

Wartość nieruchomości

Stawka opłaty notarialnej

> 3 000 zł

100 zł

3 000 – 10 000 zł

100 zł i 3% nadwyżki powyżej kwotę 3 000 zł

10 000 – 30 000 zł

310 zł i 2% nadwyżki powyżej kwotę 10 000 zł

30 000 – 60 000 zł

710 zł i 1% nadwyżki powyżej kwotę 30 000 zł

60 000 – 1 000 000 zł

1 010 zł i 0,4% nadwyżki powyżej kwotę 60 000 zł

1 000 000 – 2 000 000 zł

4 770 zł i 0,2% nadwyżki powyżej kwotę 1 000 000 zł

<2 000 000 zł

6 770 zł i -,25% nadwyżki powyżej kwotę 2 000 000 zł (opłata nie może być wyższa niż 10 000 zł)