mieszkanie

Porady:

pomoc

Formalności po podpisaniu umowy kredytowej

Proces kredytowy każdemu kredytobiorcy wydłuża się w nieskończoność. Od momentu złożenia wniosku kredytowego do chwili podpisania finalnej umowy kredytowej należy złożyć niezliczone ilości dokumentów, na podstawie których bank sprawdza zdolność kredytową przyszłego, potencjalnego kredytobiorcy. Niemniej jednak, podpisanie umowy kredytowej z bankiem to nie koniec formalności, o jakich musi pamiętać kredytobiorca. Zawarte w niej postanowienia narzucają na niego obowiązki, które musi spełnić w całym okresie jej trwania. O jakich kwestiach należy przy tym pamiętać?

Harmonogram spłaty kredytu

Każdy kredytobiorca otrzymuje od banku terminarz spłaty kredytu, którego ściśle musi się trzymać. Zupełnie inne obowiązki spoczywają jednak na kredytobiorcy decydującym się na zakup nieruchomości z rynku pierwotnego, a inne przy rynku wtórnym.

Kupno nieruchomości z rynku pierwotnego

Po uzyskaniu kredytu na zakup nieruchomości na rynku pierwotnym kredytobiorca jest zobowiązany do:

 • Złożenia w sądzie wniosku o wpis hipoteki i uiszczenia stosownej opłaty.

 • Złożenia deklaracji na formularzu PCC-3 w właściwym względem miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym.

 • Złożenia w banku aktu notarialnego zgodnie z zapisem w umowie kredytowej,

 • Dostarczenia do banku w okresie maksymalnie 6 miesięcy od podpisania aktu notarialnego, odpisu z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki.

 • Wykupienia ubezpieczenia nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych, z cesją na bank.

 • Zakończenia i rozliczenia inwestycji lub remontu, zgodnie z wcześniejszymi zapisami w umowie kredytowej.

Przy zakupie nieruchomości z rynku wtórnego istnieje więcej formalności, jakie należy dopełnić po podpisaniu umowy kredytowej z bankiem. Jeszcze przed uruchomieniem przez bank kredytu, kredytobiorca musi:

 • Złożyć w banku akt notarialny, będący potwierdzeniem nabycia nieruchomości,

 • Złożyć i opłacić w sądzie wniosek o założenie księgi wieczystej, jeśli jest to spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,

 • Złożyć i opłacić w sądzie wniosek o wpis hipoteki,

 • Wykupić ubezpieczenie nieruchomości od ognia i innych zdarzeń losowych.

Z kolei, po uruchomieniu kredytu kredytobiorca ma obowiązek:

 • Złożyć deklarację PCC-3 we właściwym względem miejsca zamieszkania Urzędzie Skarbowym, w okresie 14 dni od wystawienia oświadczenia przez bank o ustanowieniu hipoteki.

 • Dostarczyć do banku odpis z księgi wieczystej z prawomocnym wpisem hipoteki – ma na to 6 miesięcy od dnia podpisania aktu notarialnego,

 • Zakończyć i rozliczyć inwestycje i remonty, określone w umowie kredytowej.