mieszkanie

Porady:

pomoc

Ubezpieczenia w kredytach mieszkaniowych

Banki zabezpieczają się przed nieuczciwymi, niewypłacalnymi kredytobiorcami na szereg różnych sposobów. Hipoteka, weksle in blanco oraz ubezpieczenia są im w stanie zrekompensować straty, jeśli kredytobiorca nie mógłby albo nie chciałby spłaca regularnie rat kredytowych. 

Ubezpieczenie pomostowe

Na wpis hipoteki do księgi wieczystej danej nieruchomości niejednokrotnie się czeka. W tym czasie bank nie pozostaje bez zabezpieczenia spłaty kredytu, bowiem najczęściej wymaga od kredytobiorcy cesji praw z ubezpieczenia pomostowego. Jego koszt wynosi na ogół mniej więcej 1,2% kwoty kredytu rocznie, a składka może być pobierana za jednym razem, miesięcznie lub kwartalnie aż do czasu ustanowienia hipoteki na nieruchomości. Niekiedy, ubezpieczenie pomostowe może przybrać inny kształt, a mianowicie zwiększenia wysokości oprocentowania kredytu hipotecznego. Ubezpieczenie to nazywane jest ubezpieczeniem do czasu wpisu hipoteki.

Ubezpieczenie nieruchomości

 

Bank udzielający kredytu hipotecznego obowiązkowo wymaga od kredytobiorcy ubezpieczenia nieruchomości, która stanowi zabezpieczenie kredytu. Najczęściej ubezpieczenie obejmuje jedynie takie zdarzenia jak pożar, czy inne zdarzenia losowe. Powinno być ono zawarte na okres jednego roku i przedłużane co rok, aż do czasu spłaty kredytu, albo też zawarte na cały okres spłaty kredytu. Do tego, ustanawiana jest cesja praw z polisy ubezpieczeniowej na bank, która oznacza przelanie na bank praw, które wynikają z umowy ubezpieczenia. Oznacza to po prostu, że w przypadku zniszczenia nieruchomości przez ogień lub inne zdarzenia losowe, jakiekolwiek odszkodowanie zostanie wypłacone bankowi, nie zaś właścicielowi nieruchomości.


Ubezpieczenie brakującego wkładu


 To już ostatnia forma zabezpieczenia kredytu hipotecznego, która wymagana jest przez bank. Może być ona określana jako ubezpieczenie niskiego wkładu własnego. Jest to forma pokrycia wierzytelności zgłaszanych przez bank, w przypadku, kiedy dojdzie do obniżenia wartości zabezpieczenia w stosunku do samej kwoty kredytu. Bank nie może dopuścić do sytuacji, w której wartość nieruchomości w przypadku sprzedaży, nie będzie mogła pokryć zobowiązań kredytowych. Dziś ubezpieczenie niskiego wkładu jest szczególnie często stosowane, w wyniku wprowadzenia w życie rekomendacji T, pozwalającej na pożyczanie przez banki maksymalnie do 80% LTV.